Pobierane umowy

Aby pobrać umowę należy wpierw wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o przesłanie wypełnionej, kompletnej umowy na adres: biuro@fajna-rajza.pl. Dziękujemy bardzo.


Informacja na temat RODO

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018r, których celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, Rajza Biuro Turystyczne , ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry, jako administrator Państwa danych osobowych odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny , zgodny z zawartą umową (zgłoszenie na imprezę turystyczną) i obowiązującymi prawami.

W zależności od celu przetwarzania dane klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, takim jak:

  • Regionalne Centrum Ubezpieczeń Ubezpieczenia Polska z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. +48 660 844 508

Administrator dane osobowe klienta pozyskał bezpośrednio od niego podczas zawierania umowy i w trakcie jej realizacji. Dane klienta przetwarzane są w zakresie,  w jakim postawą przetwarzania jest zgoda- do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki została udzielona.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

  • Klient ma  prawo  dostępu  do swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności przetwarzania danych  w celach marketingowych.
  • Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych przed wycofaniem wcześniejszej zgody.
  • Klient ma prawo do przenoszenia danych osobowych w formacie elektronicznym. Klient może przesłać swoje dane innemu Administratorowi.
  • Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Rajza Biuro Turystyczne

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Dolna 1
biuro czynne: od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00
tel.: 720 858 566, 663 424 511
mail: biuro@fajna-rajza.pl
NIP: 6451847049
REGON: 380134832

administracja

Cena zawiera:

przejazd autokarem,
opiekę pilota,
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny,
ubezpieczenie NNW i OC,
program turystyczny,
gwarancję niezmienności ceny

Uwaga

Przed wyjazdem na wycieczkę nie zapomnij o odpowiedniej odzieży i obuwiu, a także o dokumentach uprawniających cię do zniżek: dzieci, młodzież do lat 26 - legitymacja szkolna lub studencka, emeryci i renciści - legitymacja emeryta/rencisty.

Strona wykorzystuje pliki cookies